W dniu 28 III 2017 r. gościła w naszej szkole przedstawicielka IV Komisariatu Komendy Policji w Krakowie. Spotkała się z uczniami klasy VI oraz uczniami klas IV i V aby omówić zagrożenia płynące z rozpowszechnianego wśród dzieci i młodzieży najnowszego pomysłu na grę komputerową. Dwie 45.minutowe pogadanki spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, ale przede wszystkim zrozumieniem istoty zagrożenia.