(artykuł w nawiązaniu do spotkania z psychologiem sportu)

Tematem będzie umiejętność radzenia sobie dziecka z porażką, a także sukcesem w kontekście rywalizacji.

Intuicyjnie stosowane metody wychowawcze w razie występujących kłopotów okazują się niewystarczające. Nie zawsze też w porę dostrzegamy problem i nie zawsze rozpoznajemy jego podłoże. Fachowe doractwo i nabyta wiedza powinny ułatwić rodzicom rozwiązywanie konfliktów i stresów występujących u dziecka.