PRACA W GRUPIE

14 XI 2016 r. w klasie 2a, przeprowadzone zostały przez pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy ciekawe zajęcia pod nazwą "The Marshmallow challenge". Piszemy o tym dlatego, aby pokazać, iż takie eksperymenty nakierowują chłonny umysł dziecka na to, czego jeszcze nie wiedzą, a co warto doświadczyć i przyswoić sobie. Umiejętność współpracy w grupie jest niezbędnym elementem zgodnego współżycia z innymi ludźmi.

GRY KOMPUTEROWE -

DOBRE, CZY ZŁE?

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, bo mnie więcej w tych latach powstały na świecie, gry komputerowe zaczęły cieszyć się narastająco złą sławą. Upływający czas wraz z falą coraz to nowych pomysłów na ich tematykę przyczyniły się do utrwalenia złej opinii.

PROFILAKTYKA POLICYJNA

W dniu 28 III 2017 r. gościła w naszej szkole przedstawicielka IV Komisariatu Komendy Policji w Krakowie. Spotkała się z uczniami klasy VI oraz uczniami klas IV i V aby omówić zagrożenia płynące z rozpowszechnianego wśród dzieci i młodzieży najnowszego pomysłu na grę komputerową. Dwie 45.minutowe pogadanki spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, ale przede wszystkim zrozumieniem istoty zagrożenia.