14 XI 2016 r. w klasie 2a, przeprowadzone zostały przez pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy ciekawe zajęcia pod nazwą "The Marshmallow challenge". Piszemy o tym dlatego, aby pokazać, iż takie eksperymenty nakierowują chłonny umysł dziecka na to, czego jeszcze nie wiedzą, a co warto doświadczyć i przyswoić sobie. Umiejętność współpracy w grupie jest niezbędnym elementem zgodnego współżycia z innymi ludźmi.

Aby lepiej zrozumieć ukrytą ideę tej zabawy opiszemy na czym ona polegała.

Na początek, aby było sprawiedliwie - w drodze losowania - podzielono uczniów na 4-5 osobowe zespoły. Każda grupa otrzymała 18-to minutowy limit czasu oraz:  20 nitek makaronu spagetti, 1. piankę, 1. metr sznurka. 2 metry taśmy malarskiej.

Z tych niewiele mających z sobą wspólnego materiałów  miano wybudować wieżę, na szczycie której należało umieścić ową piankę. Liczył się nie czas wykonania, ale wysokość wieży (o ile w ogóle udało się ją postawić !?).

Ale udało się wszystkim, choć niektórzy małą piankę zdołali nadgryźć (bo pyszna), a w jednym przypadku została nawet zjedzona (bo zapewne pokusa była jeszcze silniejsza). Wszyscy jednak zadanie wykonali włożywszy w to wiele pomysłowości przemieszanych z emocjami i gładko przeszli do następnego zadania.

Było nim omówienie czynników składających się na pracę grupową; tego co w pracy pomagało, i tego co w pracy przeszkadzało. Ideą wykonywanego zadania/zabawy było bowiem pokazanie i uświadomienie sobie stopnia własnej kreatywności oraz pracy w grupie czyli umiejętności współpracowania z innymi.

Dzieci z dużą precyzją potrafiły ocenić czynniki pomagające w wykonaniu zadania i utrudniające jego wykonywanie.

Czynnikami pomagającymi były: wzajemne uzgodnienia, wymiana różnych pomysłów i spokojne ich rozważenie, udzielana sobie pomoc oraz współpraca i dobra atmosfera wśród wykonawców zadania.

Czynnikami przeszkadzającymi były: krzyki, sprzeczki, brak zastanowienia, nieprzemyślane krytykowanie i ogólnie panujący hałas.

Nawet bez szczegółowej analizy materiału widać wyraźnie, że uczniowie umieją określić swoje spostrzeżenia, a praca w grupie wymaga umiejętności integrowania się, co niewątpliwie można osiągnąć poprzez kolejne podejmowane zadania i świadome ich omawianie.

Ewa Szeremeta