Na koniec, po zakończeniu roku szkolnego przyda się garść aktualnych wiadomości, po części znanych już wcześniej,  acz może bardziej sprecyzowanych.

 

 Wracamy do dotacji na wyprawkę szkolną.  Przypominamy:

- Wnioski można składać w okresie od 01 VII do 30 XI 2018r.

- W formie elektronicznej można wnioski przesyłać przez cały ten okres.

- W formie papierowej (również pocztą) dopiero od 01 VIII,  również do 30 XI 2018.

- Głównym odbiorcą wniosków pisemnych jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Stachowicza 18 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 18.00  oraz na os. Zgody 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.40 – 15.30.

- Ponadto istnieje wiele punktów odbioru wniosków dogodnie zlokalizowanych  na terenie całego Krakowa (domy kultury, galerie handlowe, biblioteki miejskie, a także  dwie filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Wszystkie adresy można znaleźć w internecie na stronie: www.sprawyspołeczne.krakow.pl

- Wypłata wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018 r. nastąpi najpóźniej do 30 IX 2018 r.

- W przypadku wniosków złożonych poza tym terminem tj. od września do listopada, wypłata nastąpi w okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia dokumentów.

- Powyższe terminy dotyczą  wniosków kompletnych i prawidłowo wypełnionych.

 Jak już wcześniej zapowiadano, Urząd Miasta Krakowa zadecydował, że bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych kończą się 30 czerwca. Przez dwa miesiące wakacyjne, od 1 VII do 31 VIII 2018 r.  wszystkich uczniów obowiązuje wykupienie biletów.

- W roku szkolnym 2018/2019 przywrócone zostają bezpłatne przejazdy od 01 IX 2018 do 30 VI 2019 na tych samych warunkach. Zwraca się uwagę na konieczność posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.