Do Rodziców!

Przekazujemy Państwu fragment tekstu Minister Edukacji Narodowej - p. Anny Zalewskiej dotyczący zapowiadanej wyprawki szkolnej dla każdego dziecka pobierającego naukę.

"1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie,€“ bez względu na dochody, otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

(...)

Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą (...) również plakaty promujące świadczenie dobry start.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej"

Co należy zrobić?

1.  Wniosek może złożyć mama, tata lub opiekunka dziecka.

2. Od 1 lipca można składać wnioski online przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

3. Od 1 sierpnia ponadto wnioski można składać tradycyjnie w wersji papierowej.

4. Adresatem wniosków jest ta sama instytucja, co przy składaniu wniosków na 500+, czyli urząd gminy, urząd miasta,  ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka właściwa dla miejsca zamieszkania rodzica.

 Wiecej informacji na: www.mrpips.gov.pl/D