REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 20222023

Mamy jeszcze wolne miejsca w przyszłorocznych klasach pierwszych, zarówno w oddziale ogólnym jak i sportowym.

Kryteria przyjęcia do szkoły

Oddział ogólny – rejon SP 31 http://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/rejon-sp-31
Oddział sportowy:
- dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego (zaświadczenie dostarczamy w dniu testu sprawnościowego)
- pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego http://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/kryteria-przyjecia-do-klasy-sportowej
- pozytywny wynik próby sprawności fizycznej http://sp31krakow.pl/index.php/zapisy/kryteria-przyjecia-do-klasy-sportowej

Dla kandydatów do klasy sportowej zorganizowany będzie test sprawnościowy. Więcej informacji pod szkolnym numerem telefonu 12 427 38 00.

 

OFERTA KLAS PIERWSZYCH

           KLASA SPORTOWA O PROFILU NARCIARSTWO ALPEJSKIE 1 

BIBLIOTEKA

 

Co jeszcze w szkolnej trawie piszczy? Z kamerą na naszych lekcjach:

z kameranalekcjach