Przypominamy!

Przypominamy zainteresowanym Rodzicom przyszłorocznych uczniów klas pierwszych, że w zakładce Zapisy (dział: Dla Rodziców) znajdują się wszelkie informacje dot. rekrutacji i przepisów z nią związanych.