Jak co roku pod koniec roku szkolnego nasza szkoła organizuje dla swoich uczniów egzamin na kartę rowerową.

 Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy skończyli 10 lat.

 

Terminy egzaminu:

 

7.06 godz. 14.45 - spotkanie informacyjne (nieobowiązkowe) - sala komputerowa.

9.06 godz. 16.30 - egzamin teoretyczny - sala komputerowa.
10.06 godz. 16.30 - egzamin teoretyczny - sala komputerowa.
11.06 (pon.) 15.00 - egzamin teoretyczny - sala komputerowa. Egzamin poprawkowy.
16.06 godz. 9.00 - egzamin praktyczny - sala gimnastyczna. 
18.06 godz. 9.00 - egzamin praktyczny - sala gimnastyczna. Termin rezerwowy.

Egzamin teoretyczny odbywa się z wykorzystaniem serwisu internetowego kartarowerowa.net, do którego wymagany jest przekazany uczniom na lekcjach techniki indywidualny login i hasło.
W serwisie tym można również przygotowywać się do egzaminu rozwiązując testy z pytaniami, które będą na egzaminie.
Pytania w sprawie egzaminu można kierować do nauczyciela techniki.