Biblioteka szkolna ogłasza, że Konkurs ,,Pięknego Czytania" odbędzie się w czwartek 6 maja 2021 roku o godz. 11.30.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wytypowani przez wychowawcę – maksimum trzy osoby z danej klasy.

Uczestnicy czytają wybrany fragment (najwyżej 3-minutowy), zawierający opis i dialog z wyszczególnionych książek:

- klasy 1 - Jan Grabowski „Czarna owieczka”

- klasy 2 - Waldemar Cichoń „Cukierku, ty łobuzie”

- klasy 3 - Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.

Zapraszamy!