Dnia 25.02.2021 r. (czwartek) odbędzie się Konkurs Taneczny klas I-III.

Zawody będą miały miejsce na sali gimnastycznej (II piętro) o godz. 11.30 - 12.30.

 

 

Regulamin Konkursu Tanecznego klas I - III

UCZESTNICY
W konkursie mogą wziąć udział: soliści, duety i zespoły taneczne. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.
KATEGORIE ZWIĄZANE Z LICZEBNOŚCIĄ GRUPY
- solo
- duety
- formacja (dowolna ilość uczestników).
WARUNKI TECHNICZNE
W każdej kategorii obowiązuje muzyka własna nagrana na płyty CD lub na pendrive (powinny być opisane np. utwór 5). Długość pojedynczej prezentacji nie może przekraczać 1,15 min.
KRYTERIA OCENY
W ocenie będą brane pod uwagę:
- opracowanie choreograficzne
- dobór muzyki
- dobór repertuaru
- dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów
- ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs odbędzie się w reżimie sanitarnym bez udziału publiczności.