Serdecznie zapraszamy uczniów klas 2 i 3 do wzięcia udziału w wiosennej sesji konkursu z języka angielskiego OLIMPUSEK.

Olimpiada odbędzie się w piątek 26 marca. Jak podaje organizator konkurs zostanie przeprowadzony w szkołach w sposób tradycyjny.

OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Ponadto rozwija wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy i zawierają zadania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Ciekawa formuła oraz atrakcyjne opracowanie graficzne testu zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci ich do pogłębiania wiedzy.

Koszt udziału w konkursie wynosi 10 zł.

Zgodę rodziców / opiekunów prawnych można pobrać ze strony organizatora (https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek/wazne-pliki) lub u nauczyciela języka angielskiego i oddać ją do 24 lutego.

Zapraszamy!