W czwartek, 18 marca 2021 r. odbędzie się XXX edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2021.

Regulamin konkursu został zmieniony i przewiduje dwie formy - zdalną i stacjonarną.
Wpisowe na konkurs - 10 zł.


Warunkami przystąpienia do konkursu są :
- dostarczenie do szkoły podpisanej zgody na udział w konkursie
Zgoda składa się z 2 stron i KAŻDĄ trzeba podpisać.
- wpłata 10 zł.
Zgody i wpisowe będą zbierane od 18.01. do 08.02. na portierni i w sekretariacie szkoły.


Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!!