Ukazało się właśnie sprawozdanie pt. „Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020”, w którym w przystępny sposób podsumowano różne aspekty funkcjonowania edukacji w Krakowie w minionym roku szkolnym.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dostępną na stronie: https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/245436,1812,komunikat,oswiata_krakowska_w_roku_szkolnym_2019_2020__co_warto_o_niej_wiedziec_.html

BANNER 3