21. listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości. To święto pozytywnych emocji i dobrych uczynków.


Zachęcamy wszystkich do okazywania serdeczności i szacunku, do uśmiechu, mówienia dobrych słów i niesienia bezinteresownej pomocy innym - nie tylko od święta.


Pedagog i psycholog szkolny