Drodzy Absolwenci!
Wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty nastąpi w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia br. w godzinach od 9 do 14 w sekretariacie szkoły.