Serdecznie zapraszamy uczniów z klas I-VIII na eliminacje szkolne do Małopolskiego Konkursu "Pięknego Czytania".

Odbędą się one 16.01.2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w bibliotece szkolnej.

W konkursie biorą udział uczniowie wytypowani przez nauczyciela języka polskiego - maksimum 2 osoby z klasy.

W tym roku uczestnicy konkursu czytają fragment ulubionej książki z literatury dla dzieci i młodzieży, zawierający opis i dialog.

Ocenie podlegają:

- dykcja (0-3 pkt.),

- interpretacja tekstu (0-3 pkt.),

- zachowanie limitu czasu - do 3 minut (1 pkt.).