Podajemy regulamin "SZKOLNEGO KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ".

 

 Cele konkursu:

  • kultywowanie wśród uczniów tradycji wykonywania szopek;
  • poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa;
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży, a także dorosłych oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych.

Temat  konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Oceniane będą także: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne (szopki powinny być wykonane z niejadalnych elementów).

Regulamin  konkursu:

  • szopka może być wykonana w dowolnym stylu. Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każda rodzina;
  • szopka bożonarodzeniowa nie powinna przekraczać wymiarów 1m na 1m;
  • wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym (imię i nazwisko, klasa);
  • gotowe prace dzieci przynoszą do szkoły jednego dnia16.12.2019 r. (tj. w poniedziałek!!!);
  • komisja konkursowa przygotuje szkolną wystawę szopek bożonarodzeniowych i dokona oceny prac w dniu 17.12.2019 r.;
  • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18.12.2019 r. W tym dniu uczestnicy konkursu zabierają szopki bożonarodzeniowe na Święta do domu;
  • najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone: w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom.