Podajemy opłaty za udział w zajęciach podczas Akcji „LATO W SZKOLE” dla grupy starszej:

24.06 - 28.06. 2019 opłata 50 zł za tydzień
01.07 - 05.07. 2019 opłata 50 zł za tydzień.