Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że dnia 9 MAJA 2019 r.

odeszła od nas Pani Dorota Paszcza - wieloletni pracownik naszej szkoły.

Łączymy się w bólu z Rodziną.