Szanowni Państwo,
działając na podstawie §5 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) i wykazu dni wolnych od zajęć dydaktycznych pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Rodziców informuję, że w dniach 15-17 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 31 w Krakowie odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
W tych dniach strajk nauczycieli nadal będzie kontynuowany.
W związku z tym w okresie od 15 do 17 kwietnia nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne – także dla uczniów klas pierwszych uczących się w budynku SP19. Świetlica szkolna przy SP nr 31 prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.30 do 15.30 dla 25 uczniów. Kuchnia nie wydaje obiadów. 
W obecnej sytuacji priorytetem jest zorganizowanie i spokojne przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty. 
Po raz kolejny serdecznie proszę o zrozumienie.
Z poważaniem,
Agata Wosińska
Dyrektor Szkoły nr 31 w Krakowie