Zapraszamy uczniów klas III - VIII do udziału w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, który odbędzie się w czwartek 21 marca 2019 r.

 Zgłoszenia (9 zł - opłata za udział + oświadczenie podpisane przez Rodzica) przyjmują nauczyciele matematyki do 30 stycznia 2019 r.