Dnia 12 grudnia 2018 r. SZ. P. Nauczyciele prowadzą w godzinach od 17.00 do 19.00 dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I-VIII.

Rodziców uczniów klas IV zapraszamy w tym dniu na zebrania z Wychowawcami. Będą one dotyczyły spraw bieżących.