MIKOŁAJKI to święto obchodzone 6 grudnia. Z tej okazji obdarowujemy swoich bliskich różnymi drobiazgami. A skąd się wzięła taka tradycja?

Otóż każdemu ten dzień kojarzy się ze Świętym Mikołajem, a on z czerwonym strojem i czapką oraz z tym, że lata z prezentami na wielkich saniach zaprzęgniętych w renifery. Jaka jest prawdziwa historia świętego Mikołaja? Kim naprawdę był?

I tak Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji. Od najmłodszych lat biskup ten był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim. Legendy głoszą, że po śmierci rodziców otrzymał dość pokaźny majątek, który chętnie rozdzielił wśród osób schorowanych oraz potrzebujących. Bez wątpienia można przyznać, że Mikołaj stał się ulubionym „świętym" wśród dzieci, a jego postać przybrała różne, nierzadko fałszywe wcielenia, w zależności od zwyczajów panujących w danym kraju.

Na temat tej tradycji w Polsce można przeczytać w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. W miarę upływu czasu mikołajki nie były już kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, starszym panem w czerwonym stroju. Taki wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego wieku i przetrwał do dzisiaj.     

Tradycyjnie co roku w okolicy 6 grudnia w naszej szkole również obchodzone są mikołajki. Są one świętowane różnie. Starsze  dzieci wymieniają się drobnymi prezentami, organizowane są klasowe spotkania i oczywiście odwiedza nas sam Święty Mikołaj. W tym roku odbyły się również sportowe zabawy z Mikołajem. W ciągu ostatnich dni w szkole panowała radosna atmosfera, a niespodzianki przygotowane z okazji mikołajek sprawiły wszystkim uczniom wiele przyjemności.