Dnia 7 listopada 2018 r. SZ. P. Nauczyciele prowadzą w godzinach od 17.00 do 19.00 dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I-VII.

Rodziców uczniów klas VIII zapraszamy w tym dniu na zabrania z Wychowawcami. Będą one dotyczyły egzaminu ósmoklasisty.