12 października odbyło się w naszej szkole jedno z najważniejszych wydarzeń, czyli ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Z tej okazji klasy czwarte przygotowały krótki program artystyczny, a chór szkolny zajął się oprawą muzyczną akademii.

Na uroczystości oczywiście nie mogło zabraknąć klas pierwszych, które wzięły udział w turnieju wiedzy i umiejętności. Uczniowie zostali poddani próbie zręczności, podawali zasady przechodzenia przez jezdnię, odpowiadali na zadane zagadki, jak również mogli popisać się znajomością szkolnego regulaminu.

Wszyscy poradzili sobie doskonale. Następnie pierwszoklasiści wysłuchali przemówienia Pani Dyrektor Agaty Wosińskiej oraz otrzymali życzenia od dyrekcji szkoły, wychowawców, rodziców i pozostałych uczniów.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie dzieci w obecności sztandaru szkolnego. Uczniowie ślubowali tymi słowami:

My, uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubujemy pilnie się uczyć, wzorowo zachowywać, dbać o dobre imię naszej szkoły.

Po ślubowaniu Pani Dyrektor pasowała pierwszoklasistów na uczniów dużym ołówkiem, dotykając nim ramion dzieci. Uroczystość zakończyła się wręczeniem dla klas pierwszych drobnych upominków.