Uczniów klas V-VIII zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Wiersz o Polsce i dla Polski”.

Konkurs organizowany jest przez świetlicę szkolną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Napisane utwory prosimy przynosić do świetlicy szkolnej do 19 października 2018 (piątek).