W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2  przygotowała dla rodziców, dzieci i nauczycieli bogatą ofertę zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z ich szczegółami. Oferta zajęć jest darmowa, a ilość miejsc ograniczona.

 

Oferty, na które uruchomione są obecnie zapisy

* Szkoła Budowania Bezpieczeństwa (http://centrumtama.pl/)

96 - godzinny program rozwojowy dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którego celem jest umocnienie i rozwój kompetencji z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zjawisko przemocy rówieśniczej i szkolnej

* Konferencja "Dajemy pomoc"

Konferencja organizowana przez Poradnię nr 2 w czwartek 27 września w godz. 9:00 - 15:00.W programie wykłady i panele tematyczne. Szczegóły i zapisy na stronie:poradnia2krakow.pl

* Klub Drużyny T

Zajęcia grupowe na terenie Poradni nr 2 dla dzieci uzdolnionych z klas 5 - 8, skupionych na rozwijaniu talentów i kreatywności. Szczegółowy plakat dostępny u Pani Pedagog.

* Spryciaki 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni nr 2 przeznaczone dla dzieci w wieku 8-9 lat z trudnościami koncentracji uwagi.            Szczegółowy plakat u Pani Pedagog.

* Szkoła dla rodziców

Spotkania warsztatowe dla rodziców chcących poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze. Cykl 10 spotkań we wtorki w godz. 17:00 - 21:00. Zgłoszenia przyjmuje pani Ewa Skowron (telefon do Poradni nr 2).

*Grupa terapeutyczna dla adolescentów 

Terapeutyczne spotkania dla młodzieży z klas 7 - 8 szkoły podstawowej. Cotygodniowe spotkania grupy gimnazjalistów z dwójką terapeutów, pomagające im w pokonywaniu indywidualnych trudności społecznych i emocjonalnych. Rozmowy wstępne i decyzje o kwalifikacji prowadzą terapeuci: Agnieszka Kielnar i Jakub Zięba (telefon do Poradni nr 2).

* Grupa Balinta 

Otwarte spotkania dla nauczycieli chcących wzmacniać swoje kompetencje zawodowe. Szczegóły i terminy u Pani Pedagog. Początek 25 września godz. 15:00 - 16:30 w Poradni nr 2.

  Oferty, na które wkrótce ruszają zapisy i rekrutacjea (należy śledzić stronę Poradni)

* Grupa socjoterapeutyczna 

Grupa przeznaczona dla uczniów klas 7 - 8 szkoły podstawowej z trudnościami społeczno - emocjonalnymi. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem  i zaistniałymi problemami społeczno - emocjonalnymi. Dodatkowo: grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą - wymiana doświadczeń, informacji oraz wsparcie. Rekrutacja i zgłoszenia: Małgorzata Słomka i Michał Kowalski (telefon do Poradni nr 2).

* Trampolina (http://centrumtama.pl/)

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci doświadczających różnego  typu trudności w relacjach z rówieśnikami w szkole. Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci przejawiających zachowania agresywne, dla nich przygotowane są inne formy pomocy w KOT. Warsztaty prowadzone są w dwóch grupach:

* dla uczniów klas IV - V

* dla uczniów klas VI - VII

* TAMA ( http://centrumtama.pl/)

Możliwość skorzystania z obserwacji, konsultacji lub warsztatów dla klas, w których jest problem przemocy rówieśniczej.

* Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą i dostarcza konkretnych metod wychowawczych, możliwych do zastosowania na co dzień.

* Kot w tarapatach

Program profilaktyki trudności psychicznych u dzieci, skierowany dla nauczycieli klas pierwszych, pedagogów lub psychologów szkolnych oraz uczniów klas pierwszych. Zapisy do tegorocznej edycji ruszą w drugiej połowie września. Poniżej informacje o poprzedniej: http://www.kot.krakow.pl/newsy/kot-w-tarapatach-zapraszamy-klasy-i-do-udzialu-w-kociej-akcji-profilaktycznej.news.99.

 

Serdecznie
zapraszamy!!!!!