Na podstawie protokołu z wyborów do Szkolnej Rady   Uczniowskiej  na rok szkolny 2018/2019 prezentujemy listę i poszczególne funkcje przyznane zgodnie z głosowaniem:

Lista według ilości oddanych głosów na zgłoszonych kandydatów

 

 1. Bartłomiej Chmiel - 51 głosów
 2. Kacper Kawula - 50 głosów
 3. Aleksandra Zwonek - 25 głosów
 4. Tymoteusz Gmytryk - 24 głosy
 5. Hubert Sham Chun Wing -15 głosów
 6. Maciej Olszewski - 13 głosów
 7. Emma Rzemieniuk -11 głosów
 8. Alicja Hohoł  - 8 głosów
 9. Natalia Kudzia - 8 głosów
 10. Zofia Bereźnicka - 8 głosów
 11. Helena Klusek - 6 głosów
 12. Miłosz Słupski - 6 głosów
 13. Justyna Agaś - 5 głosów
 14. Wiktoria Romanowska - 5 głosów
 15. Amelia Obrok - 5 głosów
 16. Katarzyna Karol  -3 głosy
 17. Klaudia Przemyska - 3 głosy
 18. Antoni Rożdżeński - 3 głosy
 19. Michaił Tatara - 1 głos
 20. Tomasz Tomczyk - 0 głosów
 21. Kacper Dudek - 0 głosów

 Kierując się wynikiem wyborów przydzielono na rok szkolny 2018/2019 następujące funkcje wybranym kandydatom:

1. Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej - Bartłomiej Chmiel

2. Zastępca Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej - Kacper Kawula

3. Sekretarz Szkolnej Rady Uczniowskiej - Aleksandra Zwonek