Jak co roku pod koniec roku szkolnego nasza szkoła organizuje dla swoich uczniów egzamin na kartę rowerową.

 Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy skończyli 10 lat.

Terminy egzaminu:
7.06 godz. 14.35 - spotkanie organizacyjne.
13.06 godz. 15.30 - egzamin teoretyczny - sala komputerowa. Termin I.
14.06 godz. 16.25 - egzamin teoretyczny - sala komputerowa. Termin II.
20.06 godz. 9.45 egzamin praktyczny - sala gimnastyczna.
21.06 godz. 9.45 egzamin praktyczny, poprawkowy - sala gimnastyczna.

Egzamin teoretyczny odbywa się z wykorzystaniem serwisu internetowego kartarowerowa.net, do którego wymagany jest przekazany uczniom na lekcjach techniki indywidualny login i hasło.

W serwisie tym można również przygotowywać się do egzaminu rozwiązując testy z pytaniami, które będą na egzaminie.

Wszelkie pytania w sprawie egzaminu (najlepiej za pomocą wiadomości w dzienniku elekronicznym) można kierować do pana Jacka Suszyny, który organizuje egzamin.