Termin rekrutacji do kl. I na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół (...) Malopolski Kurator Oświaty  określi najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.

 

WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO REJONU SP 31

UWAGA!

W roku szkolnym 2017/2018 wykaz ulic należących do SP 31 ulegnie drobnej modyfikacji. Zostanie wydrukowany po ostatecznym zatwierdzeniu.

 • ul. Dojazdowa
 • ul. Dunin Wąsowicza
 • ul. Fałata
 • ul. Filarecka
 • Al. Focha
 • ul. Ingardena
 • ul. Jaskółcza
 • ul. Kadrówki
 • ul. Kasztelańska
 • ul. Kościuszki
 • ul. Komorowskiego
 • Al. Krasińskiego (nr parzyste)
 • ul. Kraszewskiego
 • ul. Lelewela
 • ul. Łowiecka
 • ul. Mlaskotów
 • ul. Morawskiego
 • Pl. Na Stawach
 • ul. Oleandry
 • ul. Prusa
 • ul. Salwatorska
 • ul. Senatorska
 • ul. Stachowicza
 • ul. Syrokomli
 • ul. Tatarska
 • ul. Ujejskiego
 • ul. Włóczków
 • ul. Wyczółkowskiego