Informujemy, że 14 V 2018 r. o godz. 17.30  w naszej szkole będzie gościć Maciej Szmidt - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Poprowadzi warsztaty dla Rodziców nt. "Cyberprzemoc - profilaktyka".

Z inicjatywy pedagoga szkolnego ten temat już wielokrotnie był poruszany. Można mówić o tym jednak w wielu aspektach, bo jest to problem złożony, a niewiedza doprowadza nierzadko do dramatów.

Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych i niezainteresowanych. Liczymy, że Ci ostatni zasilą z przyczyn racjonalnych i profilaktycznych szeregi tych pierwszych. Docenią wagę tematu i dyskretną czujność, jaką powinni otaczać dzieci nie tylko własne.