ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I - III DO UDZIAŁU W KONKURSACH:

              1. PLASTYCZNYM
Temat - Mieszkam w Krakowie - Kraków wczoraj i dziś.
Technika plastyczna dowolna, format prac A4 lub A3.
Prace podpisane na odwrocie - imię i nazwisko, klasa.

             2. FOTOGRAFICZNYM
Temat: Kwiat - dzieło doskonałe.
(zdjęcia wykonane samodzielnie powinny ukazywać piękno kwiatów, ich budowę oraz różnorodność).
Format zdjęć: 15 x 20.
Jeden uczeń może oddać maksymalnie 2 zdjęcia, podpisane na odwrocie - imię i nazwisko, klasa.

Termin składania prac do 18.05.2018 r. u wychowawców klas.