https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlEkRpJMIqmuxdODgAlkDLfhsf98l6IDcaciiRo9j1ermr_By5Najbliższy tydzień, to bardzo miły tydzień, same świąteczne dni i dni wolne miedzy tymi świętami... Prawdziwa dłuuuga majówka, bo i pogoda zapowiada się świetnie.

Wróćmy jednak do szkoły, bo tu właśnie w czwartek, 26 IV 2018 r. na 4. i 5. lekcji odbędzie się apel z okazji Święta 3-go maja.

A potem?
W poniedziałek, dzień wolny od nauki      - 30. kwietnia
We wtorek obchodzimy Święto Pracy       -  1. maja.
W środę przypada Święto Flagi                - 2. maja.
W czwartek, Święto Konstytucji 3. Maja    - 3.maja.
Piątek, to taki podarunek, dzień wolny     - 4. maja.
Jeśli już mamy tyle czasu, to może znajdzie się chwila na prześledzenie  tego, czemu zawdzięczamy te dni wolne od nauki.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtplmuwHn78oMMsVanhujFNeiS6--qElzqk3-d6QABfz27KCcL9A  1.Maja - Święto Pracy ma swój komunistyczny rodowód i zwłaszcza u osób starszych budzi nie najlepsze skojarzenia. Od 1950r., (a nawet od zakończenia II Wojny Światowej w 1945r.) ówczesny rząd komunistyczny nadał mu charakter polityczny. W uroczystych obchodach miały obowiązek uczestniczyć wszystkie osoby pracujące i uczące się, w tym uczniowie szkół podstawowych. Bywało, że wobec obywateli nie podporządkowujących się temu nakazowi stosowano różnego rodzaju kary i represje. Po zmianach ustrojowych w 1989 r. 1.Maja ma nadal status święta państwowego i dnia wolnego od pracy, ale obchodzone jest na zasadach dobrowolności, a często symbolicznie. W czystej postaci przyświecają mu idee człowieka pracującego w godnych warunkach i w wolnym kraju.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpCSfaKAajYQbGWgck3e-5CEN1CuP56WSX3FrQShKf2hFGDKRq  2. Maja - Święto Flagi Polskiej Rzeczypospolitej (bo tak brzmi oficjalna nazwa) – to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20. lutego 2004 r. . Dzień 2. maja nie jest dniem wolnym od  nauki i pracy chyba, że dyrektor szkoły lub  instytucji przyzna w tym dniu przywilej niepodejmowania nauki lub (w przypadku dorosłych) czynności zawodowych. Flaga narodowa ma ogromne znaczenie jako symbol państwa i narodu. Wywieszana zostaje z okazji świąt państwowych, powiewa na budynkach wszystkich polskich placówek dyplomatycznych w obcych krajach, na międzynarodowych konferencjach z udziałem Polaków, na olimpiadach i igrzyskach, w których uczestniczą polscy sportowcy, a nawet na najwyższych szczytach górskich zdobytych przez Polaków, no i przede wszystkim na budynkach prywatnych i państwowych w całym kraju. Jak bardzo wymownym elementem życia narodu jest flaga, świadczyć może  zakaz jej używania przez kolejnych okupantów (w czasie II Wojny Światowej, podczas kolejnych rozbiorów Polski). A my nie zapomnijmy w tym dniu o wywieszeniu flagi.

 http://old.sp31krakow.pl/images/stories/konstytucja.png 3.Maja - Święto Konstytucji Trzeciomajowej ustanowione zostało  dla upamiętnienia uchwalenia w Polsce (Rzeczypospolitej Obojga Narodów) pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji, czyli Ustawy Rządowej regulującej państwowy ustrój prawny. Miało to miejsce 3 maja 1791 r. i stanowiło rewolucję w dziejach systemów politycznych. Dawało Sejmowi szeroką władzę ustawodawczą, możliwość nadawania przywilejów politycznych i praw obywatelskich oraz zwolniło tempo ekspansji przyszłych zaborców. Święto to tak znacząco podkreślało rangę naszego państwa w Europie i świecie, że w czasie drugiego (1793 - 1795) i trzeciego (1795 - 1918) rozbioru Polski zakazano jakichkolwiek uroczystości z nim związanych. Zaborcom; Rosji, Prusom i Austrii nie na rękę było podkreślanie polskości i patriotyzmu na zagarniętych terenach. Podobnie zachowali się Niemcy w czasie II Wojny Światowej (1939 - 1945), jak i Rosjanie po tzw. wyzwoleniu, które tak na prawdę stanowiło okupację rosyjską (1945 - 1989). Jedynie w okresie odzyskania niepodległości po I Wojnie Światowej w wolnej II Rzeczypospolitej (1918 - 1939) można było wznowić obchody trzeciomajowe oraz po zmianach ustrojowych w 1989 r. Takie to były trudne i skomplikowane losy jednego z najważniejszych świąt narodowych. Obecnie Święto Konstytucji 3 Maja zostało usankcjonowane jako święto państwowe i  obchodzone jest w uroczystej oprawie przez władze państwowe i naród polski.