Szanowni Rodzice

informuję, iż 30.04, 02.05 i 04.05 nie ma zajęć edukacyjnych.
W tych dniach jedynie świetlica szkolna
 prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Kuchnia nie wydaje obiadów.
Zapisy na udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w/w dniach przyjmujemy w sekretariacie szkoły do dnia 27.04 2018 r.

Dyrektor szkoły
Agata Wosińska