Zapraszamy na eliminacje do Małopolskiego Konkursu „Pięknego czytania”.

Odbędą się one 5.11.2021 r. (piątek) w bibliotece szkolnej. Zapraszamy klasy 1-3 na 4. lekcji a klasy 4-8 na 5. lekcji.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wytypowani przez nauczyciela wychowawcę/języka polskiego – maksimum dwie osoby z klasy.
Należy przygotować fragment ulubionej książki z literatury dla dzieci i młodzieży, zawierający opis i dialog (odpowiedni dla poziomu wiekowego).
Ocenie będą podlegać: dykcja (0-3 pkt.), interpretacja tekstu (0-3 pkt.) i zachowanie limitu czasu do 3 minut (1 pkt.).

Zapraszamy!