Zapraszamy chętnych uczniów klas VI - VIII do udziału w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego w roku szkolnym 2021/2022.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu dostępny jest tutaj.

Etap szkolny - 11.10.21 r.
Etap rejonowy - 1.12.21 r.
Etap wojewódzki - 21.02.22 r.

Nauczyciele poloniści

pen