Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

zachęcamy do zapoznania się z listem pani Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki skierowanym do rodziców i uczniów.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zdrowie jest dla człowieka wartości nadrzędną, czynnikiem, którego spełnienie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i szczęścia w życiu. Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy dla szkół pakiet materiałów edukacyjnych.

Z wyrazami szacunku

Marzena Machałek

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi: Szczepienia - profilaktyka chorób zakaźnych.

 grypa1  grypa pluca  grypa senior